System detekcji czynnika

Bardzo ważnym tematem w przemyśle rolno-spożywczym jest bezpieczeństwo. Chłodnictwo oraz klimatyzacja są w prawie każdej gałęzi tego przemysłu. Właściwy wybór systemów stosowanych do monitorowania instalacji chłodniczych pozwala na skuteczne zabezpieczenie obiektów przemysłowych, handlowych, pomieszczeń chłodniczych podczas przetwórstwa oraz przechowalnictwa produktów rolno-spożywczych przed wystąpieniem emisji czynnika chłodniczego do powietrza.

Przepisy nie we wszystkich przypadkach nakładają obowiązkową kontrolę obecności w powietrzu czynników roboczych pochodzących z emisji z instalacji chłodniczych.  Montaż systemów wykrywających niepożądane emisje konkretnych substancji pozwoli uniknąć sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu, a także pomoże również w zachowaniu urządzeń w odpowiednim stanie technicznym. Należy pamiętać, że nawet niewielkie emisje mogą zmieniać parametry pracy urządzeń, zwiększyć ich energochłonność oraz zmniejszyć wydajność obiegu. W związku z tym, zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych może zdecydowanie ograniczyć zagrożenia, z jakimi wiąże się praca w środowisku chłodniczym.

W przypadku wyboru odpowiedniej technologii i miejsca instalacji takiego systemu wykrywania wycieków operator powinien brać pod uwagę wszystkie parametry, które mogą wpływać na skuteczność jego działania, w celu zapewnienia, że zainstalowany system wykryje wyciek i ostrzeże operatora. Do takich parametrów mogą należeć: rodzaj urządzenia, miejsce, w którym zostało zainstalowane, oraz potencjalna obecność innych substancji zanieczyszczających w pomieszczeniu.
Wskazówka dotycząca instalacji: system wykrywania wycieków działający na zasadzie monitorowania obecności fluorowanych gazów cieplarnianych w powietrzu powinien być, w stosownych przypadkach, zainstalowany w maszynowni lub, w razie braku takiego pomieszczenia, jak najbliżej sprężarki lub zaworów nadmiarowych, a jego czułość powinna umożliwiać skuteczne wykrycie wycieku.
System detekcji czynnika chłodniczego
Stały system wykrywania wycieków jest obowiązkowy od 500 ton ekwiwalentu CO2. 
Image
Image

Adres biura

Łoniów 87

27-670 Łoniów

Budynek Banku - I piętro

biuro@modecon.pl

Facebook MODECON

tel.: +48 510 866 300