Telefon

+48 510 866 300

Kontakt

biuro@modecon.pl

Pomiary elektryczne

Oferujemy wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych

  • rezystancji izolacji
  • badania wyłączników różnicowo-prądowych
  • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • impedancji pętli zwarcia
  • ciągłości przewodów
  • badanie natężenia oświetlenia
  • instalacji odgromowych
  • pomiar parametrów sieci (analizator sieci)
Image
Image